AdaChatBot

Informacije o projektu

  • Kategorija: Virtuelni asistent
  • Klijent: Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija
  • Datum projekta: Mart, 2020
  • Stranica projekta: www.chatbot.bpa.edu.rs

Virtuelni asistent priskače studentima u pomoć

    Akademska digitalna asistentkinja - ADA, je stvorena kako bi pomogla studentima i budućim studentima da lakše dođu do potrebnih informacija. Takođe, koristeći ADA-u, moguće je izvršiti i najčešće radnje koje studenti obavljaju, poput prijave ispita, overe semestra i promene ispitivača, a moguće je i postaviti pitanja informativnog karaktera, kao što je lokacija amfiteatra ili slušaonice, konsultacije kod profesora, informacije o pripremnoj nastavi i drugo.
    Četbot je kreiran u saradnji sa projektnim timom iz Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, koristeći "Weaver" platformu, koja je zasnovana na veštačkoj inteligenciji.