Sipres1 Sipres2

Informacije o projektu

  • Kategorija: Informacioni sistem
  • Klijent: National Cyber Security Centre, SEDNA
  • Datum projekta: 2015
  • Stranica projekta: www.rnk.sipres.sud.rs/

Na klik do predmeta

    Ovaj projekat je podrazumevao razvoj i primenu sistema za vođenje predmeta u prekršajnim sudovima (SIPRES) koje je obuhvatilo 150 lokacija širom zemlje. Projekat je ostvaren u saradnji sa kompanijom SEDNA, finansiran od strane USAID, a implementiran je i u NCSC (National Cyber Security Centre).
    Da bismo postigli cilj, bavili smo se organizovanjem tehničkih uslova i primena sistema za razmenu podataka između prekršajnih sudova i Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.