CoinboxBanner CoinboxReport

Informacije o projektu

  • Kategorija: Informacioni sistem za maloprodaju
  • Klijent: Spenderella, Micko Mobile, Pršuterija 91, Mesara Margetić, Exclusive Duo, Dućan E itd
  • Datum projekta: Januar, 2018
  • Stranica projekta: www.coinbox.rs

Centralizovano veb rešenje za fiskalne kase u lancima maloprodaje

    CoinBox je savremeno centralizovano softversko rešenje namenjeno za maloprodaju koje je bazirano na najnovijim veb tehnologijama. Povezan je i prilagođen za rad sa većinom fiskalnih uređaja (fiskalne kase i fiskalni štampači) čime se obezbeđuje brz rad prilikom izdavanja fiskalnih računa.
    CoinBox je prilagođen potrebama poslovođa, menadžera i kasira kako bi se njihov rad maksimizovao. Orijentisan je krajnjem kupcu sa ciljem da se njegovo vreme čekanja na uslugu svede na minimum i da se zadovoljstvo podigne na viši nivo.