Logimind1 Logimind2

Informacije o projektu

  • Kategorija: Informacioni sistem
  • Klijent: Lift Truck Company, SEDNA
  • Datum projekta: Avgust, 2017
  • Stranica projekta: www.ltc-systems.com/logimind

Kontrola viljuškara kroz informacioni sistem

    LogiMind, projekat ostvaren u saradnji sa SEDNA, omogućava pregled i detaljnu analizu flote viljuškara. Projektovan je sa ciljem da omogući operativno i strateško planiranje resursa koji su potrebni kompaniji, kako bi logistički procesi bili u potpunosti isplanirani. LogiMind obuhvata više segmenata analize i optimizacije vaše flote u koje spadaju:

  • Plan i program redovnog održavanja flote
  • Servisna istorija za svako vozilo
  • Elektronsko zakazivanje servisa
  • Planiranje budžeta
  • Analiza i kontrola troškova
  • Analiza i kontrola procesa servisiranja
    Sistemskom organizacijom procesa, uz primenu IT inovacija, kompanija kreira dodatnu i uočljivu vrednost koju klijent dobija pored samog proizvoda, što upravo i jeste glavni cilj primene LogiMind-a.