MiaChatBot

Informacije o projektu

  • Kategorija: Virtuelni asistent
  • Klijent: GIZ, NALED, Saga
  • Datum projekta: 2021

Brža usluga - veće zadovoljstvo

    Jedan od glavnih izazova lokalne samouprave i njene administracije je pružanje transparentnih informacija i efikasnih usluga građanima i privredi koji imaju velika očekivanja od pružalaca javnih usluga u smislu olakšanog pristupa i unapređenja kvaliteta pružene usluge. Projekat ima za cilj da pokaže aktivnu i funkcionalnu primenu četbota zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, koji će građanima omogućiti poboljšanije, pristupačnije i jednostavnije procedura u pogledu pružanja informacija i usluga. Korišćenje četbota jasno pokazuje njegove prednosti u pogledu dostupnosti usluga i informacija, interakcije sa građanima i njihovog zadovoljstva.
    Projektom je urađeno pilotiranje potpuno funkcionalnog četbota u 4 jedinice lokalne samouprave u Srbiji i BiH koje su nosioci BFC SEE certifikata (Sombor, Šabac, Bijeljina, Laktaši) sa ciljem da opštinske usluge budu dostupnije i efikasnije zasnovane na upotrebi digitalnog četbota.