SIS2 SIS1

Informacije o projektu

  • Kategorija: Informacioni sistem
  • Klijent: Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija
  • Datum projekta: Mart, 2020
  • Stranica projekta: www.sis.bpa.edu.rs

Optimalno veb rešenje za pomoć studentima u njihovom školovanju

    Studentski internet servis je napravljen u saradnji sa članovima odseka za informacione sisteme i tehnologije Akademije i predstavlja portal preko kojeg su studenti Akademije u mogućnosti da obave razne aktivnosti poput prijave ispita, overe semestra, uplate školarine i kupovine knjiga. Studenti mogu doći do svih informacija vezanih za njihovo studiranje, kao što je provera termina ispita, pregled profesora na predmetu, pregled rasporeda predavanja i prijava na mejl listu.
    Sve akitvnosti koje zahtevaju uplatu sredstava se mogu obaviti uplatom studentskog kredita koji se povezuje sa nalogom studenta. Uplata se može obaviti na bilo kom uplatnom mestu i sredstva su dostupna na nalogu u najkraćem mogućem roku. Time se višestruko skraćuje vreme potrebno za obavljanje uplatnih aktivnosti i student ima više vremena na raspolaganju za ono što je zaista bitno.